Formy z CNC

Nasza oferta wykonywania form z CNC.

Dysponujemy maszyną CNC na której wykonujemy modele oraz gotowe formy z materiałów własnych i powierzonych.

Pomagamy przy tworzeniu projektów 3D i wdrażamy je do produkcji.